logoAA

Zorgvastgoed

De verdergaande extramuralisering en de daarmee gepaard gaande bezuinigingen hebben aanzienlijke gevolgen voor het zorgvastgoed. Zorgorganisaties en woningcorporaties moeten gaan nadenken hoe zij de traditionele verzorgings- en verpleeghuizen gaan inzetten in deze nieuwe omgeving. Er is een situatie ontstaan waarin zorg in combinatie met wonen anders georganiseerd moet worden. In de te maken keuzes is de verhouding intramurale versus extramurale zorg een belangrijke parameter. De oplossingen liggen in de ontwikkeling naar dé ideale zorgcombinatie voor zowel het vastgoed, de financiële situatie als de bedrijfsvoering. De juiste of wenselijke combinatie is voor iedere zorgorganisatie anders en vraagt om maatwerk.

Daarnaast vormen de ouderen in de toekomst geen homogene groep. De dubbele vergrijzing betekent een grotere groep met een behoefte aan zwaardere zorg. Tegelijkertijd zijn de ouderen van de toekomst mondiger, zelfbewuster, willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven en zelf hun leven organiseren. De ouderenzorg van morgen moet bestaan uit een verscheiden en continu aanbod van wonen en zorg, waaruit ouderen al naar gelang hun behoeften een geschikte combinatie van wonen en zorg kunnen kiezen (al dan niet aanwezig binnen één voorziening). In dit perspectief is het dan ook van belang niet alleen uit te gaan van wat de oudere niet meer kan, maar vooral wat hij/zij nog wel kan.

Wat kan Artres Advies bieden in dit kader? 

Door ruime ervaring en kennis op het gebied van het inrichten van werkprocessen bij woningcorporaties en vastgoedmanagementbedrijven en diverse woonzorgprojecten, kunnen wij zorgorganisaties adviseren en ondersteunen bij onder meer de volgende vraagstukken:

  • marktonderzoek en technisch-functionele analyses uitvoeren ten behoeve van de uitwerking van herbestemmingsvarianten voor verzorgings-/verpleeghuizen;
  • vormgeven en inrichten van een verhuurafdeling bij een zorgorganisatie;
  • uitwerken van beleid (zoals huurbeleid, servicekosten, woningtoewijzing) en procedures voor zorgorganisaties die verhuur en beheer gaan uitvoeren;
  • schrijven van een handboek voor beheer en verhuur;
  • informatiemateriaal voor woningzoekenden en bewoners die huren bij een zorgorganisatie;
  • opstellen van een meerjarenbeleidsplan, zorgvisie en strategisch vastgoedbeleid.