logoAA

Strategie en beleid

De opgaven waar corporaties voor staan, zijn onverminderd groot. Tegelijkertijd voelen corporaties zich vanuit recente ontwikkelingen, in het bijzonder vanuit beleid en wetgeving (zoals de verhuurdersheffing, de kerntakendiscussie en de nieuwe Woningwet) gedwongen om keuzes te maken in de missie van hun organisatie. Een complexe opgave, want het gaat immers om een veelheid aan keuzes.

 

Wij begeleiden u graag bij de ontwikkeling en vernieuwing van visie en beleid. Samen brengen we de vraagstukken in beeld, koppelen we de ambities van uw organisatie aan relevante ontwikkelingen, leggen we verbindingen met betrokken partijen om tot praktische, realistische en meetbare doelen te komen. In dit beleidsproces ontstaat het speelveld waarin cruciale keuzes gemaakt kunnen worden. Daarnaast maakt het voor belanghebbenden duidelijk waar de corporatie voor staat en op welke wijze de corporatie invulling geeft aan haar maatschappelijke taak in de samenleving.