logoAA

Zorgvastgoed

  • marktonderzoek en technisch-functionele analyses uitvoeren ten behoeve van de uitwerking van herbestemmingsvarianten voor een aantal verzorgingshuizen;
  • herpositionering van een serviceappartementencomplex in Bussum;
  • advisering omtrent de haalbaarheid en wenselijkheid voor een nieuw toekomstbestendig concept in woonzorgcentrum De Wieken
  • projectleider extramurale verhuur bij diverse zorgorganisaties voor de organisatie en implementatie van de verhuur van (een deel) van de appartementen in een verzorgingshuis;
  • verzorgen van diverse meldingen met bijbehorende onderleggers/bijlagen (o.a. marktonderzoek met onderbouwing) aan het College sanering zorginstellingen om toestemming te verkrijgen voor de verhuur van appartementen in een verzorgingshuis;
  • zorgorganisaties adviseren, begeleiden en ondersteunen bij vraagstukken op het gebied van verhuur en beheer als gevolg van onder meer de maatregel scheiden wonen en zorg om in de toekomst het opdrachtgeverschap goed te kunnen vervullen;
  • ontwikkelen en schrijven van een informatiemap voor bewoners die gaan huren bij een zorgorganisatie of woningcorporatie gespecialiseerd in ouderenhuisvesting;
  • Habion adviseren en begeleiden in het formuleren van beleid en het opstellen van procedures op het gebied van verhuur en beheer
  • voorbereiden en realisatie van één loket voor wonen, welzijn en zorg in Zeist (Triade).