logoAA

Quick Scan Visitatie

Eenmaal in de vier jaar moet een woningcorporatie zich laten visiteren. Een goede voorbereiding is essentieel. Is uw corporatie binnenkort aan de beurt?

Aan de hand van een quick scan kunnen wij er zorg voor dragen dat uw corporatie goed is voorbereid. Terugkijken en leren, inzicht in de nieuwe methodiek 6.0 en met elkaar goed formuleren wat de visitatie moet opleveren, zijn hierin belangrijke bouwstenen. Waar nodig wordt uw corporatie in staat gesteld om tijdig bij te sturen, de puntjes op de ā€˜iā€™ te zetten en zo sterker voor de dag te komen in de visitatie zelf.

De uitwerking van de quick scan is in de vorm van een uitgebreide notitie en wordt vormgegeven conform de visitatiemethodiek 6.0.